Tìm tin :  
MEDCO chuyên tư vấn GDP, GPP, Giấy phép đăng ký lưu hành thuốc và Tổ chức sự kiện, Teambuilding. MEDCO đang tìm kiếm người có kinh nghiệm làm Teambuiding , tổ chức sự kiện.
MEDCO chuyên tư vấn GDP, GPP, Giấy phép đăng ký lưu hành thuốc và Tổ chức sự kiện, Teambuilding. MEDCO đang tìm kiếm người có kinh nghiệm làm Teambuiding , tổ chức sự kiện.

 

  Lượt truy cập:  253391

  Đang online:   2

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THỰC PHẨM

1. Bản công bố tiêu chuẩn chất lượng

2. Bản tiêu chuẩn co sở, bao gồm:

- Yêu cầu kĩ thuật (chỉ tiêu cảm quan, chỉ tiêu hóa lí, chỉ tiêu sinh vật, hàm lượng kim loại nặng)

- Nguyên liệu, phụ gia thực phẩm.

- Qui trình sản xuất.

- Tác dụng và hướng dẫn sử dụng.

- Thời hạn sử dụng.

- Bảo quản.

- Tiêu chuẩn chất lượng.

- Nhà sản xuất.

3. Phiếu kết quả kiểm nghiệm (Cơ quan kiểm nghiệm có thẩm quyền nước xuất xứ)

- Thành phần chất lượng chủ yếu.

- Chỉ tiêu vệ sinh, an toàn thực phẩm.

4. Nhãn sản phẩm.

5. Giấy chứng nhận lưu hành tự do hoặc giấy chứng nhận Y tế.

6. Đối với thực phẩm đặc biệt:

- Kết quả nghiên cứu.

- Thử nghiệm lâm sàng.

Copyright © 2005 MedCo - Develeped by HiTek Solution Co., Ltd