Tìm tin :  
MEDCO chuyên tư vấn GDP, GPP, Giấy phép đăng ký lưu hành thuốc và Tổ chức sự kiện, Teambuilding. MEDCO đang tìm kiếm người có kinh nghiệm làm Teambuiding , tổ chức sự kiện.
MEDCO chuyên tư vấn GDP, GPP, Giấy phép đăng ký lưu hành thuốc và Tổ chức sự kiện, Teambuilding. MEDCO đang tìm kiếm người có kinh nghiệm làm Teambuiding , tổ chức sự kiện.

 

  Lượt truy cập:  254861

  Đang online:   1

HỒ SƠ ĐĂNG KÍ DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI HOẠT ĐỘNG VỀ THUỐC VÀ NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC (THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN)

1. Đơn đăng ký (theo mẫu).

2. Bản tóm tắt hoạt động doanh nghiệp.

3. Giấy phép thành lập doanh nghiệp tại nước sở tại.

4. Giấy chứng nhận cơ sở sản xuất.

5. Chứng nhận tài khoản tại ngân hàng.

6. Báo cáo kiểm toán.

Copyright © 2005 MedCo - Develeped by HiTek Solution Co., Ltd